People Analytics

Zet people data om in gerichte actie en vergroot de impact van je mensen

Ontdek de impact versnellers voor jouw organisatie

Businessresultaten worden direct beïnvloed door de performance van de mensen in jouw organisatie. Maar waarin ga je investeren als je de performance van je mensen wilt versterken? Opleiden en trainen, processen en tools optimaliseren of leiderschap ontwikkelen? Met behulp van de Navigator Formule brengen we in kaart waar de impact versnellers zitten voor jouw organisatie.

De Navigator Formule

Ontdek de versnellers voor jouw organisatie.

Navigator kompas

Performance = Gedrag x Activiteiten x Organisatiecontext

  • Gedrag = Talenten + Motivatie + Skills + Kennis

  • Activiteiten= Kritieke Taken

  • Organisatiecontext = Manager x Team x Prestatieklimaat

Wat betekenen de factoren in de performanceformule en hoe brengen we ze in kaart?

Navigator zet een unieke set aan metingen in op alle aspecten die de performance van mensen in organisaties beïnvloeden, om een integraal beeld te krijgen. Door de resultaten uit deze metingen met behulp van de Navigator formule bij elkaar te brengen maken we een integrale analyse en worden belemmerende en versnellende factoren zichtbaar.

Gedrag

Het resultaat van mensen in organisaties wordt beïnvloed door het gedrag wat mensen laten zien, wat ze kennen en kunnen.

Om hier een goed beeld van te krijgen werken we met 360 graden feedback methode voor vragen over talenten, skills en kennis, gebaseerd op het profiel van de rol. Motivatie wordt alleen bij de deelnemer zelf uitgevraagd.

Activiteiten

Wat doet iemand daadwerkelijk in de praktijk? Hoeveel tijd besteedt iemand aan de kernactiviteiten van de functie? Dit wordt relatief weinig gemeten, maar is heel helpend om in kaart te brengen.

Soms beschikken medewerkers over alle kennis, vaardigheden, talenten en motivatie om succesvol te zijn in hun functie, en toch zien we dat onvoldoende terug in de praktijk. Het kan dan heel helpend zijn om naast de andere metingen ook te inventariseren hoe iemands werkdag er daadwerkelijk uitziet.

Vooraf maken we samen met de organisatie een overzicht van activiteitenclusters voor het specifieke  profiel. Deelnemers vullen vervolgens in hoeveel procent van hun tijd zij besteden aan die activiteiten.

Organisatiecontext

Worden mensen door de organisatie geholpen en gestimuleerd om de juiste dingen te doen? Of is er een context die afleidt of andere dingen vraagt of beloont dan iemand zou moeten doen?

Om die organisatiecontext goed in kaart te brengen vragen we uit in hoeverre managers helpen of belemmeren om te presteren en besteden we aandacht aan zaken als de rol van het team, rolduidelijkheid, autonomie en de feedback cultuur. Daarnaast komt het prestatieklimaat aan bod; zijn zaken als de koers, structuur, processen en systemen en informatiestromen voldoende helpend voor het succesvol presteren.

Continu meten

Metingen zoals 360 feedback en evaluaties worden vaak ingezet rond specifieke ontwikkelprogramma’s en trainingen. Dit geeft waardevolle inzichten in de effecten en het rendement van trainingen en ontwikkelprogramma’s.

Door integraal en structureel te meten, los van specifieke programma’s, ontstaat een completer beeld van waar bij zowel de mensen als de organisatie belemmeringen en versnellers zitten als het gaat om het verder verbeteren van resultaten.

Onze Aanpak

Onze unieke aanpak combineert diepgaande analyse, maatwerkontwikkeling en nauwkeurige impactmeting voor duurzame bedrijfsresultaten.

Onze aanpak kenmerkt zich door een grondige vooranalyse waarin we de ambities van de klant en de verwachtingen van medewerkers helder omschrijven. Op basis hiervan ontwikkelen we een maatwerkprofiel. Vervolgens starten we met een nulmeting, gevolgd door een ontwikkelprogramma. We meten uitvoerig de uitkomsten en de impact op de business, waardoor we duurzame resultaten kunnen garanderen.

Ontdek de impact versnellers voor jouw organisatie in 5 stappen

Profielen ontwikkelen

We vertalen de ambitie van de klant in een Design sessie naar een heldere omschrijving van de verwachtingen van de medewerkers. 

Aanscherpen en valideren

Navigator vertaalt de uitkomsten van de dialoogsessie naar een profiel met bijbehorende vragenlijst. Dit profiel is de meetlat voor duurzame verbetering. 

Meten

Deelnemers ontvangen een uitnodiging voor de 360 gradenscan en bepalen zelf wie zij om feedback vragen waaronder de leidinggevende van de deelnemer, 2-4 collega’s en 2-4 medewerkers. 

Ontwikkelen

De deelnemer bespreekt de resultaten met de eigen leidinggevende en in het eigen team. Zo maken ze gezamenlijk de verbinding tussen persoonlijke- en team ontwikkeldoelen en de ambitie van de organisatie.

People Analytics

Na uitvoering van de assessments geeft Navigator op geaggregeerd niveau inzicht in en advies.  

Bel Marieke voor nieuwe inzichten

Wil je meer weten over hoe wij data omzetten in gerichte acties ter verbetering van de business? Neem contact op met onze expert Marieke.

Expert Navigator Marieke Bouthoorn

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.