Effectmeting

Wat draagt leren en ontwikkelen bij aan het business resultaat?

Zonder data geen inzicht

Je investeert als organisatie in het ontwikkelen van je mensen. Dan wil je ook weten wat dat oplevert. Draagt leren bij aan het  presteren van mensen? En aan de resultaten van de organisatie?

Wij gebruiken de wetenschappelijk onderbouwde ROI methodiek om inzicht te geven in:

Bel Renée voor nieuwe inzichten

Een klant over de impact van een effect meting

Onze aanpak

Om de effectiviteit van  leertrajecten voor medewerkers, teams en organisaties te beoordelen stellen we samen met jouw organisatie een evaluatieplan op. We maken gebruik van het V-model van onze ROI Methodiek ™, dat vijf levels onderscheidt voor het meten van de resultaten van leerprogramma’s (ROI staat hierbij voor Return On Investment). Deze levels zijngebaseerd op de bekende levels van Kirkpatrick, gecombineerd met de levels van Jack Phillips over business impact en ROI. 

Vramide rendement leren en presteren

In dit model onderscheiden we vijf levels waarop we resultaten van leerprogramma’s meten. Die levels zijn gebaseerd op de vier levels van Kirkpatrick, samengevoegd met de levels van Jack Phillips over Business Impact en ROI.

Op elk level vragen we wat je als organisatie wilt meten, rapporteren en waarom? Wat is de gewenste opbrengst voor de organisatie? Wat is de impact die je wilt bereiken? Welke KPI’s moet het programma beïnvloeden? Welk ander gedrag willen we in de praktijk zien en welke reactie zorgt voor voorspellende analytics? Met al deze informatie maken we een evaluatieplan op met de doelstellingen op de verschillende niveaus.

De vijf meetlevels

LEERTEVREDENHEID

De tevredenheid van de deelnemers met het programma en de relevantie en het belang van het geleerde voor succes in de praktijk. Een indicatie voor programma aanpassingen en verwachte toepassing in de praktijk.

LEERUITKOMST

De mate waarin de deelnemer de kennis en vaardigheden uit het programma beheerst. De gewenste leerresultaten zijn vooraf bepaald.

LEERTOEPASSING

De daadwerkelijke toepassing van het geleerde in de praktijk. We meten het competentieniveau van de deelnemers aan het programma, dat grotendeels het resultaat bepaalt dat iemand boekt in zijn of haar functie. Vooraf inventariseren we samen met de klant wat de ambitie van de organisatie is en welke gedrag daaraan bijdraagt.

LEEROPBRENGST

Het effect van het programma op de organisatie, uitgedrukt in tijd, kosten, hoeveelheid en kwaliteit.

Dragen de competenties bij aan de prestaties van de organisatie?

Leren alleen is geen garantie voor goede prestaties op het werk. Factoren zoals management, team en de werkomgeving hebben invloed op het effect van prestaties. In onze analyses nemen we die factoren mee en laten zien welke belemmerend en helpend zijn. 

LEERRENDEMENT

De opbrengst van de training voor de organisatie. Hier wordt gemeten hoeveel effectiever een werknemer is en wat de bijdrage van het leerprogramma is aan de resultaten van de organisatie? Hiermee beantwoorden we daadwerkelijk de vraag “Was het de investering waard?”

Direct aan de slag met concrete adviezen

Voor elk level bespreken we vooraf:

Vervolgens stellen we een evaluatieplan op met doelstellingen per level. In onze terugkoppeling geven we concrete verbeterpunten aan en benchmarken we de resultaten met de inzichten uit onze uitgebreide database.

Benieuwd naar ons evaluatierapport? Download nu!

Voorbeeldrapportage / whitepaper downloaden

Bel Renée voor nieuwe inzichten

Wil je weten wat de impact van jouw L&D programma’s op de organisatie is? En wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met onze expert Renée Lubberdink.

Renee Lubberdink

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.